Reflexioner

 

Nedslag i samtiden och reflexioner över aktuella händelser

 

2021-11-20 Få skjutningar klaras upp

En liten notis längst ner på en sida i min lokala tidning meddelade att "bara 53 av 385 anmälda skottlossningar förra året ledde till fällande domar och att bara 10 av 47 dödsskjutningar ledde till fällande domar. Dessa siffror är anmärkningsvärda. Sverige sticker åter ut i Europa - utbredd grov brottslighet, flest mördade, lägst uppklarningsprocent etc. Ett kriminalitetens Mecka!

Vi börjar bli många som anser att landet sakta men säkert glider in i ett laglöst tillstånd, orsakat av en splittrad och oduglig riksdag som gett alltför stort utrymme åt miljöextremism och klimataktivism. Dessa ytterligheter tillsammans med en lamslagen och nersolkad Socialdemokrati som misslyckats med för mycket - utom att med administrativa pålagor och extrembeskattning trycka till lojala medborgare särskilt om dessa råkar bo på landsbygden. Riksdagsmajoriteten tycks dock ha hemfallit åt en roll som passiva deltagare eller publik åt eländet: en fortsatt okontrollerad invandring, en i huvudsakhavererad integration (de invandrare som trots allt är integrerade har lyckats trots statlig "hjälp" och trots kontraproduktiv lagstiftning - stort tack till denna skara som gör rätt för sig!), ett alltmer aktivistisk rättsväsende, energiförsörjningen som är en soppa av politisk klåfingrighet och som orsakat skenande energikostnader och elbrist, skolan som hålls över vattenytan av en lojal lärarkår förmodligen därför de ser barnen i ögonen varje dag, landets försvar som t.o.m. en riksdagsmajoritet är överens om är i uselt skick men som bara tilldelas nålpengar för att åtgärda flera decenniers försumlighet, jordbruket och skogen som flertalet politiker tycks behandla som något katten släpat in, glesbygden som satts på undantag och är icke-existerande i det politiska maktcentrat, äldreomsorgen som visionslöst famlar sig fram trots att antalet äldre blir allt fler, den regionstyrda sjukvården som till stora delar redan har kollapsat under oket av en nästan ofattbar politisk oförmåga etc.

Jag tror att de som under decennier drivit fram dagens samhälle är förhållandevis få personer med betydelsefulla maktpositioner inom statsapparaten och pressen (läs SR/SVT) . De saknar förankring i folkflertalet men är övertygade om att det de gör är för "folkets" bästa.

Känns det igen…?  Demokratin ges inte ovanifrån - du och jag måste kämpa för den!


2021-05-07 Mer genusdårskap

När jag tyckte att det statssanktionerade vanvettet i samhället inte kunde bli värre så uppmärksammades jag på följande artiklar på skattefinansierade "Vårdguiden 1177":

Kvinna – undvik (A-Ö) - 1177 Vårdguiden

Vad vi menar när vi skriver man eller kvinna - 1177 Vårdguiden

Bakgrunden är naturligtvis idéen om att det inte bara finns män och kvinnor utan hur många kön som helst. Därav följer bl.a. att en man som anser sig vara kvinna och uppsöker ett sjukhus för att få hjälp att föda sitt (låtsas-)barn, inte ska behöva bli ifrågasatt utan få hjälp med sin "förlossning". Dessa stolligheter, blandat med annan genusrelaterad sunkighet som statsmedia beredvilligt matar oss vanliga medborgare med är bara ytterligare exempel på hur dimmig statsmaktselitens uppfattning om medborgarna blivit.

Samhället utgörs av män och kvinnor. Var god välj!


2020-10-11 Partiledardebatt i SVT

Tittade på en direktsänd "debatt" mellan partiledarna i statstelevisionen. Jag tyckte det var en vämjelig och ovärdig föreställning som i sak inte tillförde mig någonting. Varför ställer partiledarna upp på sådan här villkor? Det borde vara gefundenes Fressen för våra duktiga fria medier att hitta värdigare alternativ för partiledarna att möta väljarna. 


2020-02-27

Idag visade statstelevisionen två glada gubbar, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg, som stolt proklamerade att ”det ska bli enklare att ta beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation”. Uppenbarligen förvånad över detta oväntade krafttag ställde den närvarande journalisten följande fråga till Johansson: ”Så du ser inga risker med att vi går för långt?”

Om journalisten velat behålla sin inställsamma attityd gentemot åsiktsbröderna hade han åtminstone kunnat fråga: ”Är regeringens förslag tillräckligt för en effektivare brottsbekämpning?” 

Statstelevisionens nyhets- och debattprogram vimlar av PK-orienterade vinklingar. Tydligt i det relaterade exemplet, oftast mer försåtliga men ständigt pågående, i sändning efter sändning. Obehagligt. 


2019-08-11

Noterade att förre landsbygdsministern Eskil Erlandsson (C) anmälts för sexuellt ofredande. Det är tre äldre kvinnliga riksdagskollegor med tunga politiska uppdrag som känner sig kränkta efter att hr Erlandsson lagt sin hand på deras lår eller ”pillat på kjolkanten” när de suttit bredvid varandra.

Anmälare är riksdagsledamöterna Cecilia Magnusson (M), Cecilie Tenfjord-Toftby (M) och partikamraten Camilla Andersson Sparring. Vid mycket mogen ålder har dessa damer visat att de inte klarat av att informera sin kollega/partikamrat, hr Erlandsson, om det olämpliga i att vidröra dem på sådant sätt som de anser anstötligt. Därför behöver de hjälp av rättsväsendet mot den illasinnade hr Erlandsson.

Denna historia hade möjligen roat mig om jag läst den i Grönköpings Veckoblad. Nu känner jag bara vämjelse.


2019-01-21

Först ca fyra månader efter riksdagsvalet i september 2018 förmådde Sveriges Riksdag godkänna en koalitionsregering mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Den tidigare regeringen som också utgjordes av en koalition mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet avsattes av Riksdagen direkt efter riksdagsvalet. Många märkliga och, kan jag tycka, ovärdiga utspel från företrädesvis Centerpartiets men även Liberalernas partiledare utmärkte mellantiden. Dessa utspel utnyttjades dock skickligt av Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfvén som förhållandevis välförtjänt fick behålla statsministertiteln. En eloge också till Kristdemokraternas partiledare Busch-Thor för sin rakryggade hållning under dessa stormiga månader.

 

2018-11-22

När katolska Sankt Mikaels församling i Växjö skulle göra en större ombyggnad av lokalerna 1993 ville man också ha ett klocktorn med klocka. Efter klagomål från grannarna uppmanades församlingen av byggnadsnämnden att inte ta med klocktornet i ansökningshandlingarna för att inte äventyra bygglovsprocessen.

Femton år senare avkunnar Förvaltningsrätten i Malmö en dom i ett principiellt intressant mål: Polismyndigheten, region syd, har beviljat Stiftelsen Växjö muslimer tillstånd till högtalarutsända böneutrop från sin moské i Växjö. Tillståndet gäller för ett år och innehåller detaljerade anvisningar om tidpunkter, ljudstyrka, hur högtalarna skall riktas m.m. Detta tillstånd överklagades av ett antal närboende och Förvaltningsrätten har nu avgjort ärendet genom att avslå överklagandet. Rätten var enig (rådmannen och tre nämndemän från SD, M resp. KD). Domen är ett intressant men beklämmande tidsdokument, läs den gärna här och bilda dig en egen uppfattning.

 

2018-07-27

Värmerekord slås på löpande band denna sommar, det har inte regnat på flera veckor och det brinner på åtskilliga ställen i de svenska skogarna, särskilt Medelbad, Jämtland, Dalarna och Medelpad är illa drabbade. Många byar har fått utrymmas. Åtskilliga brandkårer, svenska och utländska, kämpar med släckningsarbetet. Helikoptrar och flyg från flera länder vattenbombar. Kampen har gett resultat, folk kan återvända hem till byar som har räddats undan lågorna. Många hjältemodiga insatser har gjorts av lokala räddningsledare och brandmän men också av många civila. Men mycket återstår och ännu är inte faran över. Strikt eldningsförbud råder i hela landet.

Med världens högsta skattetryck borde det finnas tillräckligt med resurser i landet för att snabbt bekämpa skogsbränder, särskild med erfarenheterna från den stora skogsbranden i Västmanland 2014 i färskt minne. Nästan som väntat har det visat sig att en rad politiska beslut t.ex. Försvarsbeslut 2004, nedskärningen av räddningstjänsten, köp av helikoptrar som inte kan användas för brandbekämpning etc har utarmat landet även på detta område. Den samlade bilden av de senaste 15 årens politiska insatser som berör landets förmåga att släcka skogsbränder är en bedrövlig läsning. Däremot är det inget fel på allt utredningsmaterial som tagits fram genom dessa år, särskilt erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland 2014 är en ur flera aspekter imponerande läsning, exempelvis denna rapport.

Den politiska lekstugan förnekar sig inte. Till nedmonteringen av försvaret, rättsväsendet, skolan, hälso-/sjukvården etc kan vi nu också lägga räddningstjänsten.

 

2018-03-22

Utdrag ur en artikel med rubriken När mediedreven går, av Ann Heberlein, Ledarsidorna 2018-03-22.

#Metookampanjens exempellösa härjningar i Sverige möjliggjordes genom ett intensivt samarbete mellan drevkarlarna på sociala medier och prickskyttarna på tidningsredaktionerna. Rykten planterades på Twitter, Instagram och Facebook, hugade journalister högg som blodtörstiga hajar, de som blivit anklagade på sociala medier ”granskades”, vittnesmål, ofta från anonyma kvinnor, samlades in och publicerades under applåder och hejarop och drevkarlarna på nätet skrek ännu högre. Så fullkomligt vidrigt. Skadeglädjen och samvetslösheten, allt i det godas namn, handlingar utförda under rättfärdighetens täckmantel var förfärligt att skåda. Allt för många människor tappade sinnet för proportioner och de få som vågade kritisera det evangelium som #metoo framställdes som blev hårt straffade.

 

2017-11-10

Många journalister tycks älska människors tillkortakommanden och kastar sig skadeglatt över politikerna för att avkräva svar på olika frågor. Märkligt nog tar politikerna ofta på sig någon slags offerroll och responderar genom att begrava frågorna i olika utredningar eller genom att skapa nya myndigheter eller, i sämsta fall, genom oreflekterad lagstiftning. Ett sorgligt exempel var nätkampanjen #meetoo i oktober 2017 som fick tusentals kvinnor att kollektivt skria över oförrätter som män sades ha utsatt dem för. Några kända mediapersonligheter vaskades raskt fram och hängdes ut som värstingar för allmän bespottelse och tvingades kräla i stoftet inför genusväldets självutnämnda domare. Statsminister Löfvén och excellensen Wallström var bedrövade - dock inte över behandlingen av mediapersonligheterna. Excellensen menade att hon ”sett hur det här kan ta de mest våldsamma och vidrigaste uttryck”. Till denna sorgliga kör anslöt sig även ministern Regnér och - vips begåvades svenska skattebetalare med ytterligare en myndighet, Jämställdhetsmyndigheten, som tilldelats 75 anställda med uppdraget att förändra mansnormen och stoppa mäns våld mot kvinnor…

Man tar sig för pannan!

Regeringen Löfvén demonstrerade ånyo oförmåga till balans och förnuft i pressade situationer, denna gång genom att agera bakvänt på en tramsig nätkampanj. Det var kanske inte helt oväntat - värre är att de får hållas eftersom oppositionen lyser med sin frånvaro. Vilken sorglig cirkus!

 

2017-08-06

I dagens SDS finns en artikel med rubriken "Expoliser jagar hatbrott på nätet". Expoliserna, förklaras det, består av "en grupp expoliser och jurister" som fått nog av allt näthat och har hittills lämnat in 600 anmälningar. Ett exempel på näthat som anmälts och som resulterat ett strafföreläggande anges också. Författaren till texten intervjuas och försvarar sin "brottsliga" handling med att hon var frustrerad när hon skrev och att hon inte tyckte det var ett brott. Men hon betalade ändå boten, 8000 kr. Vad var det för brottsliga åsikter som framfördes? Döm själva:

"Sluta att ta in skäggaporna så slutar allt skit i detta samhälle. Kåtbockar är var de är. Får väl inte till det med sina egna. Därför tar dom våra. Inget straff får dom. Bara en klapp på axeln." (Texten hämtad från SDS artikel enligt ovan.)

Dessa åsikter får man alltså inte uttrycka, då är man kriminell och skall lagföras. En ytterligare slutsats är att det finns en självutnämnd åsiktspolis som letar efter texter med förmodat brottsligt innehåll. Dessa texter anmäls till polisen och kan resultera i att textförfattaren straffas. Själv funderar jag på vem jag skulle vilja straffa om den möjligheten stod mig tillbuds, damen som skrev texten eller den självutnämnda åsiktspolis som anmälde henne?

 

2017-07-06

En man vid namn Jan-Åke Karlsson, präst i Bro och Brastad, skrev en insändare med rubriken ”Tvinga inte präster att viga samkönade par” i tidningen Bohusläningen 2017-05-22. I insändaren tar han bl.a. upp sina synpunkter på RFSL och deras verksamhet och uttrycker oro för att präster i framtiden skall tvingas viga samkönade par. I samma tidning finns en intervju med Jan-Åkes biskop, Per Eckerdal, som i starka ordalag fördömer de åsikter som Jan-Åke framför i sin insändare. Även Jan-Åkes person fördöms på ett sätt som föranleder den intervjuande journalisten att fråga om det kan bli aktuellt med disciplinära åtgärder mot en så grovt felande präst. Svaret från biskopen blev ”I det här landet har vi åsiktsfrihet, och det innebär att även dåligt omdöme måste få passera.”

Två veckor senare, 2017-07-05, publicerar GP en intervju med Jan-Åkes chef, kh Torbjörn Edebol, under rubriken ”Skrev homofob insändare - får 16 månadslöner”, som informerade om att Jan-Åke ombetts lämna sin anställning i församlingen och därvid accepterat en ersättning om 16 månadslöner. Artikeln innehåller också värderingar av Jan-Åkes åsikterer samt uppgifter om uttalanden som Jan-Åke uppges ha gjort vid enskilda samtal.

Ur kyrkoherdens perspektiv är kanske Jan-Åke en besvärlig medarbetare som har samarbetssvårigheter och bara krånglar till det – vad vet jag? Biskopens svar vill jag avfärda som ovärdigt för en biskop – långt ifrån den intellektuella nivå som jag kan förvänta mig av en kyrkoledare. I det vidare perspektivet pekar alltmer mot att Svenska kyrkan styr mot åsiktsgemenskap i stället för att hålla fast vid trosgemenskapen som är det bärande skälet till att Svenska kyrkan fortfarande är Kyrka och inte bara en i raden av cermonileverantörer.

 

2017-04-10

Polens utrikesminister, Witold Waszczykowski, beskrev sitt parti, Lag och rättvisa, "som ett konservativt, patriotiskt parti som fokuserar på sociala behov och försvarar kristna värden och historiska traditioner. ... Vi är definitivt demokrater och avvisar chauvinistiska idéer." (ur Tempus nr 13 2017, övers. av en intervju i Der Spiegel med rubriken "Vi vill att vår oro tas på allvar")

Därmed framstår det senaste halvårets antipolska uttalanden och kampanjer i all sin vämjeliga vänstersoppa.

 

2017-03-20

Statsministern värnar om den fria åsiktsbildningen.

I en debattartikel i dagen DN skriver statsminister Löfvén att "försök från en annan stat att påverka en statsledning, en befolkning eller särskilt utpekade målgrupper, för att gynna egna intressen" utförts i samband med allmänna val. Påverkansförsöken skulle ha bestått i "spridandet av falska dokument, skapandet av fiktiva personer i sociala medier eller planterade nyheter men också av styrkedemonstrationer, smutskastning och hot etc". Som boven i dramat utpekas Ryssland.

Mot dessa hot har en ny säkerhetsstrategi tagits fram av regeringen (jan 2017). "Vi måste vara vaksamma och agera kraftfullt mot försök från främmande makt att i antagonistiska syften sprida propaganda eller desinformation.", skriver han. Säkerhetsstrategin innehåller huvudsakligen tre satsningsområden:

• FRA skall förstärka och utveckla det svenska cyberförsvaret, inklusive vår förmåga att genomföra aktiva operationer i cybermiljön,

• Säkerhetspolisen skall höja kunskapen inom de politiska partierna om riskerna för påverkansoperationer under valrörelsen 2018,

• MSB skall samla representanter för massmedia och sociala medieplattformar för en dialog om utvecklandet av informations- och cybersäkerhet inför valet 2018, samt att Statens medieråd skall få större resurser för att utrusta barn och unga med ett kritiskt tänkande i förhållande till medier.

 

Jag läser artikeln så att statsministern är orolig för att ryssen skall lura honom och våra andra politiker på ett otillbörligt sätt, kanske t.o.m. utan att vara PK. Visst, det är allvarligt. Särskilt under en valrörelse där, kan man förmoda, många av våra politiker har nog med att hålla ordning på sina egna lögner. Det kan ju dessutom gå så illa att populasen röstar fel därför att den inte förstått skillnaden mellan våra politikers goda lögner och ryssens illasinnade diton. Och då är det riktigt allvarligt!

Fri åsiktsbildning är i princip tillåten i Sverige. Men ve det hjon som understår sig att kommunicera fel åsikt!

 

170221

Det känns nästan surrealistisk att se ordet "arbetarrörelse" dyka upp i dagens socialdemokrati.

Hur många faktiska arbetare, som utför hederligt, produktivt arbete på t.ex. fabrik eller verkstad, har något som helst gemensamt med den trendiga proffsvänstern innanför tullarna? Hur många nobla korståg som förs i "arbetarpartiets" regi har något som helst stöd av dess gräsrötter egentligen?

Kommentar av Swen Swenson till en artikel med rubriken Hur den svenska vänstern blev en destabiliserande kraft i MENA av Johan Westerholm; från Ledarsidorna.se 2017-02-21.

 

170206

Läste följande i dagens DN under rubriken Löfven vill satsa på trygghet:

Lena Rådström Baastad: Vi Socialdemokrater gör en positionsförflyttning. Det handlar om ordning och reda och det handlar om trygghet i en ny tid med tydligt fokus på rätt och plikt.

Journalisten: Exakt vad det innebär är höljt i dunkel men både Lena Rådström Baastad och partiledaren Stefan Löfven hänvisar bland annat till den senaste tidens rapporter om gängkriminalitet och en osäker omvärld.

Löfvén: Vi accepterar inte i vårt samhällsbygge att vi har organiserad brottslighet som tar över vissa bostadsområden eller delar av städer.

Gängkrimininalitet, organiserad brottslighet som nu tagit över ett 50-tal bostadsområden i de större städerna är ingen ny företeelse - den har funnits i decennier men eskalerat krafigt under de senaste 20 åren. Att just Lena Rådström Baastad och Stefan Löfvén skulle blivit medveten om detta p.g.a. den senaste tidens rapporter (se fetmarkerad text ovan) måste vara totalt obegriplig för de flesta svenskar. I vilken värld har Lena Rådström Baastad och Stefan Löfvén levat?

Dock: bra att Löfvén äntligen reagerar. Det är mer än hans företrädare på statsministerposten lyckades med under sina åtta år vid makten, d.v.s. under den tid när gängkriminaliteten faktiskt blev ett stort och eskalerande problem.

 

170119

Under mandatperioden 2015-2018 finns det en betryggande borgerlig majoritet i riksdagen. Regeringen utgörs dock av sossar och gröna kommunister som stöds av det röda kommunistblocket. Denna rödgröna röra fick ca 44 % av rösterna vid valet 2014. Alliansen (M, C, L och KD) fick ca 39 %. Sverigedemokraterna är som alla vet, järnrörsbeväpnade  bråkstakar som går omkring på led och ropar "Heil Hitler". Sådant folk kan givetvis ingen anständig politiker samarbeta med trots att 13 % av befolkningen stödde Sverigedemokraterna i valet. Därför har etablerade politiker helt enkelt valt att bortse från dem, trots deras mestadels tydliga borgerliga framtoning. Därför har det hittills rått frid och harmoni i det riksdagshuset och våra folkvalda har kunnat fortsätta med sitt väl invanda ryggkliande.

Så hade det kunnat fortsätta om inte Moderaterna plötsligt fått för sig Rikets tillstånd inte var i det bästa skick och att den sossedominerade regeringen kanske inte var bäst skickad att reda ut problemen. Möjligen hade man hängt upp sig på att

- skatten på arbete och utbildning höjts och att ännu fler betalar statlig inkomstskatt och värnskatt,

- villkoren för entreprenörer och småföretagare har försämrats,

- bensinskatt, kilometerskatt, flygskatt, bankskatt etc, införts eller höjts,

- försvaret har blivit ett skämt,

- rättsväsendet befinner sig i fritt fall och har inte längre kontroll över hela Riket,

- våra svindyra sjukvårdsapparat närmar sig en systemkollaps,

- etc.

Jag tycker att Moderaternas uppvaknande känns befriande i ett för övrigt osunt och unket politiskt landskap. Äntligen ett borgerligt parti som börjat fundera över Rikets väl i stället för sin antagonism mot Sverigedemokraterna. Mer förvånande, kan jag tycka, är att både Centern och Liberalerna envisas med att vårda sina negativa relation till Sverigedemokraterna som om detta är det viktigaste mandatet de fått av sina väljare.

 

170111

Framåt vargtimmen vaknar jag ibland med tankar om vart vårt samhälle är på väg. Inser att det tilltagande våldet i ett allt mer repressivt och dysfunktionellt samhället påverkar mig negativt. Rikspolitiker som numer mest tycks gå sina egna ärenden, ofta påhejade av en press som tappat färdriktningen. Lokalpolitiker som sliter med det ständiga flödet av rena dumheter från den växande statsbyråkratin.  Och längst ner står vi, medborgarna, skattehjonen, med brutna samhällskontrakt i våra händer. Känns som vår variant av demokrati mår dåligt. Men visst har vi det bra...!?

 

161205

Den 25 november dog Cubas diktator Fidel Castro. Efter att ha lyssnat till flera hyllningsyttringar, flitigt återgivna i svenska medier, kändes det befriande att ta del av Aron Modigs beskrivning av konsekvenserna av Castros livsverk på Cuba (ur Svensk Tidskrift, den 2 december):

För även om det för vissa tillbakadrömmande socialister och revolutionsromantiker verkar gå att se på Castro som en inspirationskälla, så är det ett faktum att han samtidigt var en diktator, förtryckare och mördare. Och det borde få varje rumsren politiker att ta avstånd ifrån hans gärning och idéer.

Enligt den amerikanska stiftelsen Freedom House, som publicerar rapporter över situationen för politisk frihet i världen, klassificeras Kuba som ”ej fritt” och på organisationens sjugradiga frihetsskala (ju lägre, desto friare) fick landet i årdet föga smickrande betyget 6,5. I The Economists Democracy Index från ifjol klassas Kuba som en ”auktoritär regim”.

Kubanerna har varken möjlighet att påverka vem som ska representera dem i landets parlament eller laglig rätt att engagera sig i någon annan politisk organisation än kommunistpartiet. De får inte heller demonstrera eller på annat sätt uttrycka sitt missnöje eller sin politiska åsikt.

De tillåts inte starta en egen oberoende tidning eller TV-kanal, utan får hålla till goda med regimens nyhetsrapportering. Internet är kraftigt begränsat.

Den politiska ofriheten går hand i hand med ekonomisk socialism, vilket föranleder att människor är fattiga. Ransoneringssystem har tillämpats sedan 1950-talet och det är svårt för en genomsnittlig kuban att klara sig på sin månadsinkomst. Många är beroende av svartarbete vid sidan av sina ordinarie jobb för att klara sitt uppehälle.

 

161110

Apropå regeringens ambition att utnyttja de två åren i FN:s säkerhetsråd till att sträva efter större jämlikhet och jämställdhet (fritt citerat från Ledarsidorna.se):

Professor Robert "Egnell har under sin tid på Försvarshögskolan gjort genderutbildning och genderperspektiv på allt till ett obligatoriskt inslag i utbildningen av officerare. USA har kärnvapen och en stor krigsmakt. Sverige kan stoltsera med genderutbildade officerare och ett havererat materialförsöjningssystem (PRIO)..."

Kan dessa produkter bli regeringens bidrag till svenska exportaffärer under kommande år?

 

161109

Meddelades att Donald Trump valts till USA's 45:e president, trots att hans anhängare både hånats och idiotförklarats av motståndarsidan under hela valkampanjen. Vi kunde se att en portion lössläppt klassförakt både drevs och accepterades av poliker och ledande journalister på båda sidor Atlanten. I Sverige är det bara två år kvar till riksdagsvalet. Jag vill inte att samma sak  skall hända här!

 

160820

Ledningen för Bokmässan i Göteborg beslutade 2016-08-19, efter påtryckningar, att säga upp avtalet om utställarplats för AlternaMedia/Nya Tider, med följande motivering: "Vi har lyssnat på besökares, författares och partners starka reaktioner. Vi måste ta detta på allvar och backa ett steg och fråga oss om vi fattat rätt beslut." (citat Maria Källsson, vd Bok & Bibliotek)

Temat för årets Bokmässa är Yttrandefrihet i fokus och förklaras så här: "Yttrandefrihet är temat på Bokmässan 2016 – året då den svenska tryckfrihetsförordningen firar 250 år. Kampen för det fria ordet pågår ständigt, särskilt i en tid då öppenhet och informationsutbyte dagligen ställs mot förtryck och näthat."

Yttrandefrihetens svaga ställning i Sverige kunde inte manifesterats tydligare.

 

160818

Under årets första sex månader brändes 2027 bilar enligt BRÅ. Inrikesminister Ygeman konstaterar förnöjt att bilbränderna i Malmö ändå har minskat de senaste 7 åren. Justitieminister Johansson säger att "Jag är förmodligen som de flesta andra i det här landet, rätt förbaskat trött på alla de här ligisterna och deras meningslösa förstörelselustar." Så därför skall det tas krafttag: mer poliser, hårdare straff och ett uppdrag till BRÅ "att kartlägga kriminalitet och parallella samhällsstrukturer i utsatta områden och ta fram åtgärdergärder mot det".

Patetiskt!

 

160417

Chefredaktören för Svensk Tidskrift, Amanda Wollstad, konstaterar uppgivet att "Försvarsmakten är underbemannad, underdimensionerad och underfinansierad. Och berörs inte med ett ord i vårbudgeten." Vidare skriver hon "...värna Sveriges gränser och självständighet är ingen valfri utgift, inget valfläsk eller budgetsovel. Det är statens absoluta grundfunktion." Den sista meningen är intressant. I skolan fick jag lära mig att statens viktigaste uppgifter är att värna om den inre och den yttre säkerheten. Med den inre säkerheten avsågs att medborgaren inte skall behöva bli överfallen av sin granne, d.v.s. landet skall ha en fungerande ordningsmakt och ett rättsväsende. Med den yttre säkerheten avsågs att medborgaren inte skall behöva vara rädd för dansken eller ryssen, d.v.s. landet skall ha ett försvar.

Om nu staten inte längre utför dessa grundläggande uppgifter - vad skall vi då ha staten till?

 

160103

Under rubriken Försvaret - ett vanskött "särintresse"; försvarspolitiska beslut i historisk belysning, redovisar ledamoten av Kungl. Örlogsmannasällskapet, professorn m.m. Olof Holm i TiS nr 3 2015 tillståndet för rikets försvar och vad som lett fram till nuläget. Här följer två citat.

  • Svensk försvarspolitik, så som den kommer till uttryck genom fattade riskdagsbeslut, präglas av en rad av tillkortakommanden och misstag. Oförmåga att bedöma strukturella skeenden, man har bortsett från militära realiteter med konsekvensen bristfällig organisatorisk an­passning. Bristande historisk och teoretisk medvetenhet har lett till svag analys och oförmåga eller ovilja att inse förändringars innebörd. Sårbarhet har därför ökat inför ekonomiska och militära hot, otillräcklig be­redskap inför terrorism, sabotage och digitala attacker.
  • Genom raden av försvarspolitiska beslut har vi försatt oss i den sämsta av situationer. Allianfriheten förutsatte ett starkt svenskt försvar. Nu står vi utan allians men också utan det starka försvaret. När vi officiellt var neutrala kunde vi samverka med NATO. Nu brister vår kapacitet att ta emot militär insats från den enda part som har både vilja och förmåga att militärt bistå Sverige.

Denna mycket läsvärda artikel finns i sin helhet finns på http://navyskipper.blogspot.se/2016/01/gastinlagg-forsvaret-ett-vanskott.html.

 

151230

Danske Statsbaner och Skånetrafiken rustar nu som bäst för att klara de av svenska regeringen beslutade ID-kontrollererna fr.o.m. 2016-01-04. Att dessa kontroller medför avsevärda olägenheter för öresundsresenärerna berör givetvis inte de som tog beslutet i Stockholm. Ännu en uppvisning i ynkedom - heja Löfvén!

 

151124

"Sverige har varit naivt", utropade nyligen statsminister Löfvén. Idag presenterade regeringen ett program i åtta punkter hur invandringen skall reduceras. Flera av punkterna överensstämmer med de förhatliga Sverigedemokraternas manifest för minskad invandring. Det var inte så många dagar sedan en sådan ond och ansvarslös politik var helt otänkbar - så otänkbar att man inte ens kunde samtala med dem som stod för all denna ondska (minns t.ex. Decemberöverenskommelsen). Eller hur det nu var... kanske klokast att dra en glömskans slöja över vad som har förevarit i denna soppa.

 

151122

Från Folkpartiet Liberalerna landsmöte meddelades att man beslutat byta namn till Liberalerna. "Vi heter det vi är", fastslog partiledare Björklund. Eftersom förmodligen ytterst få vet vad liberalism är så finns på Liberalernas hemsida ett patetiskt försök att ge ordet en innebörd. För att vi riktigt skall förstå vad liberalism inte är citerar man självaste Adolf Hitler och Benito Mussolini!! Själv håller jag mig till definitionen i Nordisk Familjeboks 2:a utgåva från 1912: "...i det politiska lifvet har ordet kommit att brukas som partinamn". Rätt och slätt!

 

151103

Folkpartiets liberala fasad fick ytterligare en spricka när man idag stödde regeringsförslaget om en tredje s.k. pappamånad. Ännu ett bakslag för familjen. När det gäller viljan att begränsa medborgarnas fri- och rättigheter börjar det bli svårt att skilja på budskapen mellan sossar, kommunister och folkpartister. Detta är inget bra tecken, särskilt inte för Folkpartiet.

 

151020

Flera flyktingförläggningar i Sverige har satts i brand under året och särskilt politikerna bjuder över varandra i fördömanden av dessa illgärningar. Polisen (genom kommenderingschefen för Polisens särskilda flyktinginsats, Stefan Hector) anser att ansvaret för säkerheten kring asylboenden inte skall ligga på Polismyndigheten utan på Migrationsverket och kommunerna.

 

151009

Meddelades i dag att KD's riksting i Västerås beslutat att lämna den förhatliga DÖ (decemberöverenskommelsen) som därmed faller. Därmed kan debatten vitaliseras, demokratin återupprättas och ordningen återställas i Riksdagen. Ur demokratisk synpunkt har det känts overkligt att höra sossar och kommunister (både röda och gröna) hota med en politik som skulle vara på tvärs mot en betydande riksdagsmajoritet. DÖ var ett förfärligt misstag - må det aldrig upprepas!

 

151004

Inflödet av flyktingar inkl annan invandring tll Sverige uppgår nu till ca 1000 personer per dag. Många anser att det snarare handlar om det dubbla. Uppgivenheten bland dem som praktiskt måste handlägga eländet är påtaglig. Vi närmar oss med stormsteg dagen när "välfärdssystemet" inte längre går att upprätthålla. Tråkigt nog sker detta i en tid när landets politiska ledarskap är svagare än någonsin.

 

150719

Grekland har efter mycken politisk palaver beviljats ytterligare miljarder € i lån och har nu en total låneskuld som uppgår till 180 % av landets BNP - ett ofantligt belopp som ingen tror att landet kan återbetala.

 

Efter åratal av förhandlingar har nu världsamfundet i form av den s.k. P5+1-gruppen kommit fram till att Irans kärnkraftprogram nog är fredligt och att de ekonomiska sanktionerna därför kan lyftas. Mot beslutet protesterar bl.a. Israel som befarar att det genuint opålitliga Iran snart har kärnvapen.

 

Ryssland rustar upp i påtaglig omfattning och agerar aggressivt mot sin grannar. Krim har ockuperats och införlivats med Ryssland. I östra Ukraina pågår sedan 2013 strider mellan reguljära ukrainska förband och "proryska rebeller", understödda av regulja ryska förband och vapen. Många dör i striderna och mycken bebyggelse ödeläggs - 10000-tals ukrainare har tvingats på flykt. Fortfarande är ingen lösning i sikte.

 

I Sverige har vi också problem. Åsiktsmaffian har kommit på att vice statsminister Åsa Romson (gröna kommunisterna) faktiskt inte kommer att ersätta Löfvén om denne inte kan utöva sitt ämbete. Stor skandal! Skränande politiker står i kö hos journalisterna för att uttrycka sin indignation...

 

150314

Under rubriken "4.3 Förväntad produktionskapacitet" i rapporten "Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2013/2014 och 2014/2015 - En rapport till Näringsdepartementet" från Svenska kraftnät 2014-06-24 kan man läsa:

Vindkraftens tillgänglighet antas i Svenska kraft­näts kraftbalansrapporter vara sex procent. Tillgänglighetstalet anger hur mycket vindkraften producerar i andel av installerad effekt under minst 90 procent av tiden.

Sex procent tillgänglighet för vindkraften vilket skall jämföras med knappt 85 % för vattenkraften och ca 88 % för kärnkraften! Min magkänsla de senaste åren är att vindkraftpolitiken är ett stort skämt. Siffrorna ovan stärker denna känsla. Så länge vindkraften är PK lär vi inte få någon öppen debatt om den fortsatta och helt politiskt styrda utbyggnaden - eller en lågmäld och på förnuftet baserad diskussion om hur en balanserad energiförsörjning skulle kunna se ut.

 

150110

Anna Kinberg Batra väljs till Moderaternas ordförande på moderatstämman i Friends arena. Samma kväll skrev Carl Bildt på sin blogg under rubriken "Viktigt skifte – och nytt steg mot Nato" bl.a.: "Anna Kinberg Batra höll ett idéburet och principiellt anförande som jag är övertygad om kommer att få goda recensioner."

 

150109

För två dagar sedan trängde två maskerade personer in på den franska satirtidningen Charlie Hebdos hemsida och mördade tolv personer. En våg av indignation sköljde över världen. Yttrandefriheten hade skändats och journalister och politiker i väst tävlade i  fördömanden. Ett sällan skådat polisuppbåd, 80000 st, sattes in för att jaga mördarna som hittades och dödades i dag.

Björn Söder, Riksdagens 2:e vice talman, kommenterade morden i Paris på Facebook med att "Fredens religion har visat sitt ansikte". Denna märkliga kommentar föranledde riksdagsledamoten Veronica Palm (S) att inlämna en polisanmälan mot honom för "hets mot folkgrupp". Så var det med den yttrandefriheten.

Ett par dagar senare medförde följande händelser mindre notiser i några tidningar:

  • Minst tolv personer har dött i ett självmordsdåd som utfördes av en flicka i 10-årsåldern i staden Maiduguri i Nigeria. (150110)
  • Minst sju personer dödades i ett bombdåd nära ett kafé i Tripoli, Libanon. (150110)

 

141227

Statsminister Löfvén har ångrat sig - det blir inget extra val. Han hänvisar till "Decemberöverenskommelsen" (DÖ), ett avtal mellan S, Mp, M, Fp, C och KD, ett ganska märkligt aktstycke som verkar tillkommit för att neutralisera SD. Tror att det bäddar för fortsatta problem i Riksdagen även om alla (utom SD) tycks vara glada för att slippa extravalet.

 

141209

I dag nominerade den moderata valberedningen Anna Kinberg Batra till ny partiordförande i Moderaterna och samtidigt meddelade Fredrik Reinfeldt att han lämnar riksdagen vid årsskiftet. Anna har ord om sig att vara duktig så det kan nog bli bra. Det skall faktiskt bli spännande att följa valdebatterna mellan henne och Stefan Löfvén under valrörelsen. Hr Löfvén har ju hittills visat sig totalt oduglig i rollen som statsminister. Dessutom skyller han sina misslyckanden på oppositionen. Tråkigt att Sveriges största parti leds av en så trist figur.

 

141203

Idag meddelade statsminister Stefan Löfvén att regeringen 141229 kommer att utlysa ett extra val till Riksdagen. Folkpartiet, Centern, Moderata Samlingspartiet och Sverigedemokraterna avfärdade idag Socialdemokraternas och kommunisternas (gröna+röda d:on) förslag till budget för 2015. Tack för det beskedet, Stefan Löfven! Jag hoppas att de socialdemokratiska partimedlemmarna inser att en gammal fackföreningspamp utan erfarenhet av riksdagsarbete har försvinnande små förutsättningar att leda dem in i framtiden. Nu behöver Sverige en statsman som kan lyfta oss ur den sorgliga röra vi befinner oss i.

 

140920

För två dagar sedan röstade skottarna om självständighet i ett beslutande val. När rösterna räknats visade det sig att 55,3 % valt fortsatt union medan 44,7 % ville ha självständighet. Valdeltagandet var 84,6 %. Sedan 1999 har Skottland ett eget parlament i Edinburgh med ansvar för områden som utbildning och sjukvård. Den brittiske premiärministern David Cameron lovade i kampanjens slutskede skottarna utökat självstyre. Skall bli intressant att se hur det går med det...

Det rapporteras om allvarliga ryska flygprovokationer mot Sverige (Gotland) och USA (Alaskar). Rysslands president Putin uttalar sig i hotfulla ordalag.

 

140828

Vår utrikesminister, Carl Bildt, säger att Ryssland och Ukraina nu är så nära krig man kan komma. På sin blogg skriver han:

I dag blev det så alldeles uppenbart att Ryssland gått in i ett nytt offensivt skede i sina operationer mot Ukraina. Tecknena och informationerna är nu så många och så entydiga att ingen kan undgå slutsatsen att Ryssland nu engagerat sig med reguljära militära förband i östligaste Ukraina. Det handlar om en dold invasion.

Uppenbarligen har man inte ansett att det räckt med ”frivilliga”, leveranser av tunga vapen och mindre specialenheter för att konsolidera och klara den enklav man alldeles uppenbart har haft för avsikt att etablera i Ukraina. Och därför tyder allt på att det är reguljära bataljonsstridsgrupper som nu fått till uppgift att gå till offensiv mot det ukrainska försvaret. I mönstret ingår självfallet att allt förnekas på officiellt håll i Moskva. Men det är ett mönster vi nu börjar att bli bekanta med. Nyligen dekorerades officiellt den 76:e luftlandsättningsdivisionen för dess insatser i invasionen och ockupationen av Krim. Att man när det inträffade förnekade all kännedom minns vi väl.

 

140804

Noterade att Fp vill införa en tredje obligatorisk pappamånad (öronmärkt). Verkar vara ytterligare ett i en lång rad av ogenomtänkta (populistiska) uppkast från "utspels-Janne" (=Jan Björklund)? Konstaterar att Fp rör sig allt längre bort från liberalismens idé.

 

140723

I östra Ukraina pågår nu krig mellan ukrainska reguljära förband och "ryssvänlig" milis. Den ryssvänliga milisen har försetts med avancerade vapen från Ryssland och har i dagarna bl.a. skjutit ner ett civilt passagerarplan med ca 300 personer ombord, mest Holländare, men också 2 ukrainska stridsflygplan. I Europa verkar ingen tro att "ryssvännerna" kunnat få tillgång till så avancerade vapen som behövts för att skjuta ner dessa flygplan utan aktiv medverkan från Ryssland och dess führer, presidenten Putin.

På västbanken pågår också krig. Efter upprepade palestinska raketattacker från västbanken tröttnade slutligen Israel och har i dagarna inlett en motoffensiv mot västbanken och dess självutnämnda härskargruppering, Hamas. Det mestadels palestinavänliga nyhetsflödet i Sverige förfasar sig väldeliga över Israels agerande mot de stackars förtryckta västbankspalestinerna.

 

140318

Under de första veckorna i mars annekterades Krimhalvön av Ryssland under halvhjärtade protester från flertalet av världens stater. Ett av motiven var att skydda etniska ryssar. Riggade val visade att Krims 97% av befolkning ville tillhöra Ryssland. Idag godkände Duman upptagning av Krimhalvön i Ryska federationen. Den uppskruvade ryska retoriken har fått baltländerna att fundera över sin framtid...

 

140223

Mäktigt att se en fri Julia Tymosjenko tala till demonstranterna på Självständighetstorget i Kiev. Parlamentet har avsatt president Janukovytj med motiveringen att han är konstitutionellt oförmögen att utföra sina pliktert. Vackert! Minst 150 döda och 600 sårade blev denna gång priset för att bli av med den "demokratiskt" valde Janukovytj - hittills...

I Malmö har tre ledande vänsterkvinnor i Kommunfullmäktige (Stjernfeldt-Jammeh, Skrak och Skog) problem med att jämställdheten går bakåt i spåren av Alliansregeringens skattesänkningar och vill att positionerna för jämställdhetsarbetet skall flyttas fram ytterligare. Lycka till Malmö!

 

140109

Mycket ståhej i medierna om ytterligare en journalist+fotograf som i sin journalistiska nit och jakt på ett avslöjande reportage (?) tillfångatagits av någon krigförande fraktion i ett krigshärjat land (i detta fall Syrien) men lyckats ta sig ur fångenskapen och lyckligen kunnat återvända hem och inför ett tacksamt uppbåd av kollegor känslosamt berätta hur illa krigsherrarna behandlat dem.

Urfånigt!

 

130906

Meddelades att Ryssland skickar fler krigsfartyg till  Syrien för att hjälpa landet om det blir attakerat av en främmande makt. "Våra fartyg ska garantera fred och stabilitet och mota bort de styrkor som är redo att ingripa militärt i regionen", hävdade  rysslands vice försvarsminister Anatolij Antanov.

Vid det nyss avslutade G20-mötet i S:t Petersburg hävdade  Vladimir Putin (m.fl.) att Syrienkonflikten måste lösas med diplomatiska medel och att militära åtgärder kräver godkännande av Säkerhetsrådet.

 

130828

Efter  bombning  med giftgas i en förort till Damaskus 130821  håller nu krigsstämningen i västvärlden (USA-England-Frankrike) på att piskas upp. Bombningen förmodas vara utförd av Assad-regimens trupper. Pressen talar om anfall mot Syrien som om beslut redan tagits och vill naturligtvis rapportera om krig. Ryssland  motsätter sig ett väpnat angrepp  och hävdar att det bara skulle öka instabiliteten i regionen.

I dag stängde Skolinspektionen, applåderad av BRIS, LR, Skolledarförbundet m.fl., Lundsbergs skola tillfälligt därför att  en elev bränts med ett strykjärn vid en "nollning". Samtliga elever skickades hem. Något senare meddelades att rektorn avskedats och att styrelsen ställt sina platser till förfogande.

I Sverige har vi som bekant kollektiva straff vid brott mot Statsidiologin  och stängningen av Lundsberg är väl ett praktexempel på det.  Kamratfostran behöver inte bara vara negativ men översitteri och misshandel i alla former skall givetvis stävjas och initiativtagarna identifieras och stängas av för alltid, inte bara i Lundsberg utan i alla skolor.

 

130519

Statsvetarna Henrik Oscarsson och Sören Holmberg har skrivit ännu en bok  om svenskt väljarbeteende . Redan i  den förra boken  står "Om vi jämför partivalet  bland de politiskt mest kunniga väljarna  med motsvarande partival bland de mest okunniga väljarna visar det sig att socialdemokraterna systematiskt får ett starkare röststöd bland okunniga än bland kunniga."  och  "En hypotetisk höjning av väljarnas allmänna politiska kunskapsnivå skulle alltså potentiellt kunna ge socialdemokraterna röstförluster."  I den nya boken konstateras  att om väljarna varit optimalt informerade skulle Socialdemokraterna 1985-2010 har förlorat i genomsnitt 9,6 och Moderaterna 7,0 %-enheter. Vinnarna hade varit de mindre partierna  med undantag för SD.

 

130517

Snubblade  över Helsingborg stads vision för år 2035 - ett bra exempel på konsultsmörja men trist för de goda helsingborgarna som skall behöva stå ut med den till intet förpliktigande skrivningen "År 2035 ska Helsingborg vara en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad för både människor och företag. Staden ska vara spännande, attraktiv och hållbar." Funderade över varför jag aldrig kommit på idéen att bli "visionskonsult". Det finns uppenbarligen efterfrågan även på sådana tomtar.

 

130517 Reflexion under avtalsrörelsen 2013

Monopolverksamheter har under lång tid setts med misstro eftersom de sällan gynnar vare sig konsumenten eller samhället. I Sverige har vi förhoppningsvis kommit tillrätta med de värsta avarterna och de som är kvar, t.ex. Systembolaget har förmodligen ett ganska brett folkligt stöd. Det finns dock några återstående ”monopolbildningar” som är svårare att acceptera, åtminstone för mig. Jag tänker då främst på de s.k. hemmamarknadsförbunden, t.ex. Byggnads, Elektrikerförbundet, Målarförbundet, Hamnarbetareförbundet, Transportarbetarförbundet.

Ett hemmamarknadsförbund är definitionsmässigt ett förhållandevis litet yrkesförbund som representerar arbetstagare i branscher som inte är utsatta för internationell konkurrens på samma sätt som industrin. Fackförbund som verkar på hemmamarknaden kan lättare vältra över kostnaderna på konsumenterna – ett bra incitament för att gå ut i konflikt. Fackförbunden inom den konkurrensutsatta industrin vet att de är beroende av dialog- och samförståndslösningar med arbetsgivarna – ett angreppssätt som känns betydligt mer nutidsanpassat.

Tyvärr medför dessa olika angreppssätt en otäck polarisering: fackförbund som har lyckats kvalificera sig som hemmamarknadsförbund och som värnar om monopol inom konungarikets Sveriges gränser resp. fackförbund som insett att tillvaron numer är global…

 

130407

"ett slags totalitärt Disneyland styrt av en bortskämd tjockis som larmar och gör sig till", skrev Per T Ohlsson i dagens SDS. Med "Disneyland" avses Nordkorea och tjockisen skall väl vara Kim Jong-Un, sonson till landets sedan snart 20 år avlidna president Kim Il-Sung. Landet är därför världens enda nekrokrati. Nordkorea hotade USA 12/2 med preventiva kärnvapenattacker. Skall bli intressant att se om jänkarna skojar bort detta. Om man tog Saddam Hussein i Irak på allvar så borde man ju rimligen också ta tjockisen på allvar. Kina och Fidel Castro (!), Nordkoreas enda vänner har dock beklagat tjockisens utspel och manat till fred. (Imponerande att Fidel Castro citeras i nyhetsflödet…)


 

130321

18/3 gjorde integrationsminister Tobias Billström ett uttalande vid en intervju i DN där han bl.a. sa "Ibland har vi bilden av att personen som är gömd bor hos en trevlig blond svensk dam i 50–60-årsåldern som vill hjälpa till. Men det är ju inte så. De allra flesta bor hos sina landsmän som inte alls är blonda och blåögda.". Detta harmlösa uttalande startade ett journalistdrev mot Billström med syftet att få honom att avgå. Nyhetsprogrammen fylls av hätska utfall mot honom och förmenta citat från hans tidigare uttalanden förväntas bekräfta och förstärka rättfärdigheten i de smaklösa påhoppen. Idag deltog även populisterna inom riksdagen i drevet vilket dagens sorgliga "utfrågning" av honom tydligt visade.

Billström var ångerfull och kröp för journalisterna. Svagt, tycker jag. Han hade inte sagt någonting som han behövde ursäkta sig för. Tvärtom! Vinnaren är återigen SD som kammar hem poäng efter poäng på de skränande journalisternas dravel och på politikernas ständiga självmål i flyktingfrågan.

 

130319

Idag installerades Jorge Mario Bergoglio från Argentina som påve Fransiskus I.

 

130317

10 år efter USA's invasion i Irak och journalisterna darrar av indignation när de åter ges tillfälle att frossa i det som kanske inte var bra  i samband invasionen och tar varje tillfälle i akt att spy galla över USA. Objektiva analyser och sansade rapporter om händelseförloppet och dess konsekvenser 10 år efter invasionen får man leta efter.

 

130111

Vid ett mycket grovt rån mot en guldsmedsaffär i Södertälje den 4 jan träffades en av rånarna i huvudet av polisens kulor. Den 9 jan dog rånaren av skottskadan. Idag meddelade vice chefsåklagare Kay Engfeldt att ingen av de tre polismän som avlossat sina tjänstevapen i samband med ingripandet begått något uppsåtligt brott. Nä, kanske inte, men jag kan undra varför inte fler av rånarna sköts ned?

Pressen informerar idag också om ett "Upprop på nätet mot nedlagd utredning om polisskott" som anser att ”polisen som sköt rånaren ska få fängelse”. Varför det - han/hon borde naturligtvis få medalj!

 

121231

Reflekterar över det gångna året. Försvann gjorde Håkan Juholt och Bo Xilai. Via pressen meddelades det att den förstnämnde gjort sig skyldig till "klavertramp" och den andre till korruption som om klavertramp vore något ovanligt i Sverige eller korruption ovanlig i Kina…  
Funderade också över var den "Arabiska våren" tog vägen. Nyheterna från arabländerna har mest handlat om att al-Assad i Syrien fortsätter att mörda sitt folk i stor skala understödd av Kina och Ryssland. Det verkar inte gå så bra i Tunisien, Libyen eller Egypten heller. 
Hemma i Sveriga är Sverigedemokraterna fortfarande de etablerade partiernas hatobjekt nummer 1. Konstaterar att så länge de etablerade partierna inte förmår att lyssna på "vanligt folk" i för denna majoritet viktiga frågor så kommer stödet för Sverigedemokraterna bara att öka - oberoende av om någon enskild Sverigedemokrat i fyllan och villan häver ur sig tillmälen eller utsagor som han kanske skulle undertryckt i nyktert tillstånd (apropå Erik Almqvist som tvingades avsluta sin politiska karriär efter ett förlupet uttalande). 
Konstaterar också att feminiseringen av samhället fortsätter med oförminskad styrka och att svenskarna rapporteras blir alltmer "jämställda" - åtminstone ur ett slags feministiskt perspektiv.
Skönt med statsideologier - då vi "gemene man" vad vi har att rätta och packa oss efter.

 

121117

Vinster i välfärdssektorn är nu ett av sossarnas och vänsterns främsta hatobjekt. Åter ser vi hur företrädare för den skränande vänstern hetsar varandra och lämnar det stilla samtalet och förnuftet bakom sig. 
I sakfrågan redovisar Dagens Samhälle i "Den offentliga marknaden 2012" att välfärdsföretagens resultat före skatt är ca 5 % under 2010-2011 vilket kan jämföras med ett snitt på ca 10 % i näringslivet under samma period. Normalt delar välfärdsföretagen ut ca 1/3 av vinsten medan restan återinvesteras i verksamheten.

 

 121115

Varslen duggar tätt även om det är långt ifrån läget vid lågkonjukturen 2008. Gamla SAS behöver ett rejält ägartillskott för att klara sig. Ser dock inte ut som ägarna tänkte ställa upp denna gången - och väl är det! SAS borde ha flugit färdigt för 10 år sedan!


 

121107

I USA vann demokraten Barack Obama valet och den svenska tyckareliten jublar: rätt man vann! Det kanske hade blivit mer spännande i tillvaron om republikanen Mitt Romney vunnit. Skönt att tillhöra ett folk som vet hur det skall vara i tillvaron…

 

 120903

Saab's konkursförvaltare meddelade att han hittat en köpare: elbilskonsortiet National Electric Vehicle Sweden AB, NEVS som ägs av National Modern Energy Holdings Ltd. NME Holdings Ltd grundades 2004 av Kai Johan Jiang. Företaget är registrerat i British Virgin Islands och leds från Hong Kong.

Nevs meddelade i sin tur att man räknar med att kunna lansera sin första bil om cirka ett och ett halvt år. Bilen skall bygga på Saab 9-3-teknologier och en nyutvecklad elektrisk drivlina.

 

 120127

Partiet med största behovet av förnyelse, sossarna, har i dag valt ordförande, några dagar efter att den förre, Juholt, gav upp. Det blev en gammal fackpamp från IF Metall, f.d. svetsaren vid Läcklund & Sönder i Örnsköldsvik, Stefan Lövdén. Han deklarerade skyndsamt att han är feminist.

 

 120121

Efter en häxjakt utan motstycke meddelade sossarnas ordförande Håkan Juholt idag att han avgår med omedelbar verkan. Han tillsattes 110325 efter en sluten urvalsprocess.

 

 111219

I dag försattes Saab Automobile, Saab Automobile Powertrain och Saab Automobile Tools i konkurs vid Vänersborgs tingsrätt. Man skyller konkursen på GM’s omedgörlighet att släppa sin teknik till Kina. GM tillät SAAB att gå med stora förluster år efter år (med något undantag) under hela tiden som GM ägde SAAB. Därmed urholkades SAAB’s konkurrensförmåga år efter år.

 

111031

SAAB-karusellen. Efter många turer hit och dit har två kinesiska företag, Pang Da och Youngman, lagt ett bud på 900 MSEK på SAAB i Trollhättan med svenska dotterbolag och SAAB Storbritannien. Under de närmaste åren skall ytterligare miljarder investeras för att få SAAB på fötter. De hårt drabbade underleverantörerna uttrycker en försiktig optimism. Meddelades att 500 personer permitteras från SAAB. Enligt den senaste affärsplanen skall utveckling ske i Sverige medan bilarna skall tillverkas i Kina. 2014 räknar man med att företaget skall gå med vinst. Låter det bekant?

 

111020

Meddelades att Libyens ledare, herr diktatorn Muammar Gaddafi, dödats efter 42 års skräckvälde. Han hade gömt sig i ett betongrör under en väg när han hittades. Det finns olika uppgifter om hur han dödades.

 

110923

Centerpartiet valde 28-åriga Annie Lööf till ordförande efter Maud Olofsson. Hon blev därmed också näringsminister i regeringen Reinfeldt. Det tycks därmed som Centerpartiet har samma problem med ledarrekryteringen som sossarna.
 

110813

I dagens SDS skrev Daniel Sandström apropå yttrandefriheten och anonymiteten på nätet mot bakgrund av den ökande terrorn i samhället: ”Det öppna samhället bygger på att vi kan stå för vad vi säger, att vi medborgare kan mötas ansikte mot ansikte på ett respektfullt sätt. Frihet utan ansvar är inte frihet, utan anarki där den som är mest extrem alltför ofta avgår med segern.”


 Jag anser att detta gäller i lika mån även utanför nätet även om det i verkliga livet inte går att skydda sig bakom någon förment anonymitet.

 

110810

Våldsamma upplopp i London och andra städer i England, kraftiga börsras över hela världen och stor oro i finansvärlden, svår svält i Sudan… Vi har det nog svårt i Sverige också eftersom fackförbundet Metall anser att deras medlemmar behöver ett rejält lönelyft. 
Apropå den idag inledda Pridefestivalen i Tjeckien så har svenska journalister fått ett nytt hatobjekt: Petr Hájek, en av president Vaclav Klaus närmaste män, som för några dagar sedan dristade sig till följande uttalande: ”Festivalen är en politisk demonstration av en värld där homosexuella och andra avvikelser upphöjs till dygd.” När president Klaus ombads kommentera sin medarbetares uttalande sa han bl.a. ”Oavsett vad så är homosexualitet ett minoritetsfenomen och som sådant förtjänar det vårt beskydd. Men inte nödvändigtvis vårt förhärligande”.
 

110726

Fredag 22/7 meddelades om två terrorattentat i Norge: 1) en kraftig explosion på Akers gata i Oslo och 2) många ungdomar som blivit skjutna till döds på Utøya av en person i polisuniform.  På söndagen hade polisen gripit illgärningsmannen: en hr Anders Behring Breivik, son till en norsk diplomat och välkänd högerextremist. 
Konstaterar att nyhetsjournalisterna haft ett eldorado under denna kris och i vanlig stil kastat sig över ”vittnen” och ”överlevande” och övertrumfat varandra i förnumstiga analyser och kommentarer eller vad sägs om journalisten Anna-Lena Lodenius lägligt publicerade debattartikel i DN 24/7 med rubriken ”Hur ska vi identifiera de ensamma farliga männen?”.
 

110623

Ingen lön till Midsommar var dagens besked till den luttrade personalen på SAAB Automobil. Är någon förvånad?
 

110502

Meddelades idag att SAAB Automobil inlett ett samarbetsavtal med kinesiska Hawtai Motor Group och att nya lån tagits så att fabriken i Trollhättan kan öppnas igen efter att ha varit stängd i en månad. En långsiktig lösning enligt företaget skulle vara att få in den ryske finansmannen Vladimir Antonov som delägare. Man tar sig för pannan!
USA’s president Obama meddelade att ett specialkommando lyckats spåra upp och döda hr terroristledaren Usama bin Ladin och att hans kropp sänkts i Stilla havet. Bravo USA!
 

110325

Socialdemokraterna valde en ny ordförande, Håkan Juholt från Oskarshamn, på en extra kongress 110325-27. Han gillar inte om pratet om ”förnyelse” av partiet. Låt oss hoppas att han inte agerar i enlighet med den uppfattningen. Om vi skall ha en vital politisk debatt i landet så behövs två någorlunda jämstarka parter som maktinnehavet kan växla mellan. En dominerande brgerlighet är lika illa som den tidigare dominerande socialdemokratien var. Om inte socialdemokraterna förmår att förnya sig så lämnas fältet fritt för andra krafter.
 

110211

Efter omfattande demonstrationer på Tahrir-torget i Kairo meddelades idag att presidenten Hosni Mubarak avgått. Ett militärt råd tar över makten tillsvidare. Den tid det tog Mubarak att komma fram till beslutet att avgå ägnade han bl.a. åt att säkra sin enorma förmögenhet. Först tvingade folkliga protester diktorn i Tunisien att avgå, nu Egypten och sedan? Den enda demokrati värd namnet som finns i den delen av världen är ju Israel.

 

101115

Socialdemokraternas ledare Mona Sahlin tillkännager sin avgång efter ett dåligt valresultat och internt käbbel. Hon kritiseras bl.a. för samarbetet med kommunisterna inför valet 2010 - ett samarbete som hon faktiskt försökte undvika redan i ett inledande skeende av valet. Om hon avgått vid det tillfället så hade hon kanske kunnat behålla något uns av respekt för sin person.  

101103

Djupt inne i ett berg i södra Indien, ca 1300 m under markytan, skall världens hittills största magnet byggas för en kostnad av 1500 MSEK. Magneten som väger 50000 ton, skall användas för att studera elementarpartikeln neutrino. Anledningen till att neutrinodetektorn placeras i ett berg är att det 1300 m tjocka granitlagret ovanför labbet skall dämpa störande muoner som bildas när den kosmiska strålningen träffar atmosfären, skriver New Scientist. 

100926 101023

Valet 2010: Har stört mig på hr kommunisten Lars Ohlys våldsamma utfall mot SD. Jag anser att den som öppet skickat hyllningstelegram till gamla öststatsledare borde vara utestängd från den offentliga debatten.  Att Socialdemokraterna bjudit in Vänsterpartiet är avslöjande för tillståndet inom det Socialdemokratiska partiet.

 

100530

Sol från en nästan klar himmel, vindstilla och ca 16°C - årets första riktiga sommarmorgon! Kan man hoppas att värmen har återvänt efter en svinkall vinter och mycket kylig vår?
Igår vann en okänd tyska, Lena Meyer-Landrut, årets schlager-EM med bidraget Satellite.


 

100504

SAAB Automobile meddelar att man skall anställa 200 personer. Stor optimism i Trollhättan.

 

100126

GM meddelar idag att Spyker har köpt SAAB. Spyker är ett holländskt bilföretag med 135 anställda som bygger ca 50 bilar per år. SAAB har ca 3400 anställda och bygger normalt 120000-130000 bilar per år. En glad näringsminister (Maud Olofsson) höll presskonferens och meddelade att regeringens alla ansträngningar nu äntligen givit resultat. Intervjuer med anställda som säger att de hoppas att Spyker skall satsa på SAAB så att man även fortsättningsvis får konstruera och bygga bilar. Och livet leker vidare i Trollhättan... 

091218

Idag meddelade GM att SAAB skall läggas ner under kontrollerade former. Ett naturligt och väntat beslut efter flera år med röda siffror. Min första bil var en SAAB och min nuvarande bil är en SAAB. Dessemellan har jag haft flera bilar av olika fabrikat. Min nästa bil blir inte en SAAB - det kanske blir en Toyota eller en Subaru eller Mitsubishi eller något annan - det finns många att välja mellan. Visst hade det varit roligt om Volvo eller SAAB hade kunnat vara ett alternativ... 

091022

Idag har Kyrkomötet beslutat att enkönade äktenskap skall vara tillåtna inom Svenska kyrkan. Innebär att Svenska kyrkan, som jag är medlem av, åter måste anpassa Bibeltexten för att passa tidens tyckande. Personligen anser jag att denna hållningslöshet är förödande för Kyrkans trovärdighet. För egen del innebär beslutet att tidpunten när jag kommer att ompröva mitt medlemsskap rycker närmare.
Det finns inget enklare för en chef än att hålla med dem som skränar högst. En sådan chef blir aldrig ledare. Ärkebiskop Anders Wejryd har genom sitt ställningstagande i frågan om bögäktenskapen visat att han väl passar in i raden av odugliga chefer för Svenska kyrkan.  

090917

I dagens SDS skriver Anders-Jörgen Lindkvist under rubriken "En bussresa kan jag väl få?":
Så var det dags igen. "Kubasvensken på nya äventyr". Som ett brev på posten kommer de förnumstiga kommentarerna från någon lismande kändisadvokat och på ledarsidorna att "man skall inte döma någon på förhand".
"Kubasvensken"var kanske bara nere i Pakistan för att kolla höstsäsongens burkamode?
Förmodligen kommer slutet att bli detsamma som förra gången, det vill säga hemtransport under mängdens jubel i regeringsplanet för en kostnad på över 500 000 kronor, med andra ord ungefär samma procedur som när den svenska kvinnan dömd för dråp och mord av tre personer hämtades hem till Sverige från USA i ett privat Jetplan.
Måste man umgås med terrorister eller begå mord för att få en sådan storstilad behandling?
Jag råkade ut för att få en förarglig p-bot för ett halvår sedan. Kunde det inte räcka för i alla fall en gratis bussresa mellan Malmö och Hässleholm? Snälla regeringen! 

090823

"Svininfluensan" diskuteras för fullt i media som rapporterar att flera kommuner förbereder sig för en 50%-ig frånvaro under hösten.

 

090205

Idag meddelade regeringen (c+fp+m) att man häver nybyggnadsförbudet för kärnkraftverk. Jag gillar inte bilismen, flyget eller slöddret heller. Säkert finns det några som tycker som jag. Men därifrån till att lagstifta om att bilismen, flyget eller slöddret skall vara avvecklat om x antal år är oseriöst... Krig är ju t. ex. hur dumt som helst - eller...? Det finns några exempel i historien på att regeringar förbjudit en viss typ av teknisk "utveckling" men inget av dessa exempel har haft långsiktig eller varaktig framgång. Kan vi möjligen lära något av detta…?

 

090110

Året som jag blir 60 år har just inletts. Kommer på mig själv med att oftare se tillbaka än framåt. 
2009 verkar dock bli spännande:
- Obama ny president i ett USA med rekordstort budgetunderskott, hög arbetslöshet och inblandning i flera konflikter i världen som pockar på lösning (Irak, Afganistan, Somalia).
- Rekordlågkonjuktur i världen, kraftigt ökande arbetslöshet i Sverige. Blir det en vändning 2009?
- Finns det utrymme för en svensk bilindustri även i framtiden? Jag tror att händelseutvecklingen under 2009 blir avgörande. 

081008

Bankerna har ställt till oreda igen genom en alltför vidlyftig utåning. Börserna rasar världen över och permitteringarna duggar tätt. Vi är många som håller andan och följer olika länders och organisationers kamp för att reda ut problemen. Mitt i allt detta meddelar "våran Mona" att sossarna skall ingå ett långsiktigt samarbete med Miljöpartiet... Tala om otiming!


 

080103

Tillbringade en del av jul-/nyårshelgerna med att föra över ljudband med familjeinspelningar från 80-talet, till MP3. Banden innehöll många ljuvliga minnen och det blev en oväntat häftig nostagitripp. Konstaterade att en ljudupplevelse kan framkalla betydligt starkare känslor hos mig än aldrig så många bilder från samma händelse. 

070414

Har just sett "Ordförande Persson", del 1-4, via SVT's hemsida. Fantastisk att kunna få följa den som innehaft Sveriges högsta ämbete så nära och under så lång tid. Heder åt både Persson och journalisten Fichtelius som gett denna möjlighet. Ett historiskt dokument av rang!