Bokläsande

 

Läser just nu


Cyniska teorier, av Helen Pluckrose och James Lindsay

Sveriges stormaktstid, av Dick Harrison

Modern konservatism, av Jakob E:son Söderbaum


 

Senast lästa böcker


Vad händer med klimatet?, av Lennart Bengtsson (2022 feb)

Författaren, född 1935, är en erfaren och mycket ansedd meteorolog och klimatexpert som här lägger fram sin tankar om global uppvärmning och gör en realistisk men också optimistisk bedömning av olika förändringsalternativ.

Om du är seriöst intresserad av klimatet och därtill relaterade frågor så är detta boken för dig!


Skånes historia II, 1376 - 1720, av Gunnar Wetterberg (2022 feb)

I denna del av Skånes historia tydliggörs landskapet centrala roll i nordens senmedeltida utveckling. Boken börjar med drottning Margareta och unionsbygget, lägger fokus på svenskarnas annektering av landskapet och avslutas med freden i Köpenhamn 1720. Det är berättelser fyllda av övergrepp på skåningar, utplånandet av hela byar i gruvliga hämnaktioner som utfördes av svenskarna och kulturell nedrankning av landskapets befolkning. En mörk tid. Freden i Köpenhamn inledde en hittills beständig och mycket välkommen vändpunkt för de härjade skåningarna men i praktiken också att moderlandet gett upp försöken att återta sin förlorade landsdel. 


En tolks bekännelser, av Ali Shafiei (2021 sep)

Korta, lågmälda berättelser om vardagen i författarens arbete som daritolk. Berättelserna är oftast absurda och sätter ytterligare ljus på konsekvenserna av regeringens oansvariga invandringspolitik. 


Klimatkarusellen, av Elsa Widding (2021 feb)

Jag läste boken i hopp om att bättre förstå de förvirrade utsagorna om väder, sol, vind och klimat, ofta med anmärkningsvärt höga religösa och politiska övertoner. Betydelsen av frågan framstod tydligt när jag insåg omfattningen av de ekonomiska intressen som fylkades kring "klimatet". Widding kastar sig in de förvirrade debatterna och försöker reda ut begreppen på ett resonerande och lågmält sätt. Mot henne m.fl. står en ansenlig hop skränande aktivister och alarmister med stort inflytande som kräver att få sina egna uppfattningar bekräftade. Raseriet har under många år eggat investerare och politiker att stimulera idén om en nära förestående undergång - 10-15 år bort. Det är inget vackert skådespel men uppbarligen lönsamt för utövarna. Blev jag klokare efter att läst boken? Tveksamt. Att försöka angripa "övertygade" med förnuftsargument är nog svårt och läsningen blir lätt tröttsam. Men jag beundrar Widdings idoghet.


Bibeln (2020 dec)

Life.Church Operations, LLC tillhandahåller en app (BIBELN) som väsentligt underlätter för dem som vill ge sig i kast med vår civilisations främsta skrift. Jag valde att helt enkelt läsa bibeln (Folkbibeln 2015) utifrån en läsplan av Robert Roberts. Läsplanen är upplagd så att man under 15-30 min varje dag under 365 dagar, läser valda avsnitt ur både Gamla och Nya Testamentet. Under ett år blir det totalt två genomläsningar av Nya Testamentet och en genomläsning av Gamla Testamentet.


Gangstervåld, av Fredrik Kärrholm (2020 okt)

Boken ger en skrämmande inblick i oförmågans triumf. Politikers goda föresatser och allmänna välvilja i kombination med bristande ansvar och begåvning har orsakat oerhörda lidanden och oförrätter som ropar på hämnd och destabiliserar samhället. Boken är en förödande vidräkning med det rådande politiska systemets ideliga tillkortakommanden. En sorglig läsning.


12 livsregler, av Jordan B. Peterson (2020 okt)

Sida upp och sida ner med exempel på människors olika aktiviteter, intelligent utvalda och sammanställda i syfte att ifrågasätta många av nutidens normer och tillkortakommanden.
Den här boken är säkert en guldgruva för de som är intresserade av mänskliga beteenden. Tyvärr hör jag inte till denna skara.


I Karlskoga bergslag, Läsebok för skola och hem, av Ekelund, Gralén, Leyler. Tryckt i Uppsala 1926. På pärmens insida är det skrivet med prydlig skrivstil: Granbergsdals folkskola, № 24.(2020 juli)

En respektfull skildring av Karlskoga bergslags historia, dess brukspatroner och framträdande sockenbor och hur dessa samverkade till att bygga det samhällen som många av dagens Karlskogabor fortfarande är stolta över. Säkerligen har boken bidragit till att i folkskolans elever ingjuta en förvissning om att Karlskoga är en välsignad plats att bo och leva i.


Krigen i Gamla Testamentet - Ett försök att förstå, av Olof Edsinger (2020 juni)

Det krigas vilt i Gamla testamentet. Teologen Olof Edsinger försöker förstå dessa krig. Lyckas han? Ja, ur ett slags trosperspektiv. Jag anser att delar av Gamla Testamentet kan vara både underhållande och intressant att läsa men avstår gärna från de teologiska spekulationera. 


Gamla testamentets tro, av John Drane. (2020 mars)

Författaren försöker förklara GT's tankevärd för oss som t. ex. inte förstår varför man ideligen måste döda en massa djur för att blidka eller behaga Gud och alla andra märkvärdigheter som GT vimlar av. Lyckas han förklara? Ja, en hel del har blivit mer begripligt för mig. Fast egentligen är jag inte mycket klokare nu än när jag började läsa boken. Jag hade nog fel förväntningar?


Skånes historia I, 11500 f. Kr. - 1375 e. Kr., av Gunnar Wetterberg. (2019 nov)

Första delen av Wetterbergs mäktiga trebandsverk om Skånes historia börjar på jägartiden och slutar med att Margareta träder fram i rampljuset. Det vimlar av namn, släkter och händelser och jag måste anstränga mig för att hänga med i framställningen. 


Kalla min barndom åter. Piraten i Malmö, av Jan Sigurd (2019 aug)

Från 1957 till sin död 1972 bodde författaren Fritiof Nilsson Piraten på Sergels väg i Malmö, inte långt från Kilian Zollsgatan där min mor, Märta Jönsson (gifte sig senare Lennbo) och jag som tonåring bodde. Mors kontakter med Piraten beskrivs i kapitlen Sekreteraren och Brevskrivaren. Som tonåring träffade jag Piraten ett flertal gånger vid hans besök i vårt hem och i Kivik.
I boken beskrivs flera för mig välkända malmömiljöer och det var trevligt att återknyta bekantskapen med dessa. Några av de intervjuade personerna är också bekanta för mig. Boken är välskriven och lättsam. Anekdoter och ögonblicksbilder från Piratens och Sten Bromans eskapader lyfter framställningen. Piratens krogliv och omåttliga alkoholintag var välkända av alla som hade kontakt med honom vilket naturligtvis inte kan förbigås i ett biografiskt verk som detta. Påverkade boken min egen bild av Piraten? Nej, men den kanske kompletterade och nyanserade den. Fast jag vet inte om jag hade behov av just det...?


Tillitens gemenskap, av Niclas Blåder (2019 aug)

Frågorna som ställdes var: Hur bör kyrkorådet vara beskaffat för att möta framtidens utmaningar? och Hur bygger man konstruktiva relationer mellan kyrkoråd, kyrkoherdar och övrig personal?

Boken är välmenande, klok och påminner i tonen om den ledarskapslitteratur som var populär under 1990-talet. Den intervjumetod författaren använde är säkert oantastlig och slutsatserna är säkert korrekta. Men behöver vi verkligen intervjua och analysera varandra ännu mer inom Sv. kyrkan? Leder det till att fler människor kommer till tro på Kristus etc.?


Sigrid Botolfsdotter. Den sista abbedissan och de sista klosteråren i Vreta, av Gustaf-Adolf Andræ (2019 juni)

En skildring av de brutala reformationsåren med fokus på Vreta kloster och den sista abbedissans vedermödor.


68-kyrkan, av Johan Sundeen (2018 nov)

För mig blev denna bok en återblick över min ungdomstids idévärld med all radikalism som utmärkte tidsperioden och som genom åren lett mig till en libertariansk syn på tillvaron. Boken beskriver tiden 1965-89 och därmed den tid då en liten grupp på vänsterflanken tog kontroll över samhälle och kyrka genom de statliga informationskanalerna som hänsynslöst utnyttjades för att plantera postmodernismens draksådd hos godtrogna svenskar. Vi lever fortfarande i efterdyningarna av denna onda tid och kommer att göra så tills vi får ett politiskt ledarskap som åter kan få oss att sträcka på ryggarna och vända blickarna framåt! Förhoppningsvis kan Sundeens bok få upp ögonen på några av dem som fortfarande låter sig berusas av 68-rörelsens idévärld och dess makabra efterbörd.

 

Jämtland, av Sten Rentzhog 1988 (2018 sep)

Allt möjligt om landskapet Jämtland, forntid, geologi, historia, natur, kultur, näringsliv, framtid etc. skildrat med värme och kärlek. Typisk landskapsbok. Den första landskapsbok som jag läst från pärm till pärm.

 

Baron Münchhausens märkvärdiga resor och äventyr till land och vatten, G.A. Bürger  (2018 sep)

Hieronimus Carl Friedrich Freiherr von Münchhausen (1720-1797) skrev inga böcker, han berättade historier. Bürgers utgåva innehåller historier som tillskrivs Münchhausen men också en mängd lögnhistorier av äldre ursprung. Det sägs att den riktige Münchhausen inte alls uppskattade böckerna om honom själv då han ansåg sig berövad sina historier och sin omisskänneliga fabuleringskonst. Hur-som-helst var boken rolig och jag skrattade högt flera gånger.

 

Kyrkbyn som blev stad, av Alf Bande (2018 mars)

Många fina beskrivningar av Karlskogaprofiler. Även arbetet och livet vid Bofors hytta finns med - av en som själv varit med. Boken är en hyllning till Karlskoga och Karlskogabygden och dess innevånare under 1900-talet. Åtskilliga historier och citat förgyller framställningen.

 

Bland bybor och bruksfolk, Minnesbilder från Karlskoga och Bofors, av Alf Bande (2018 feb)

Initierad och engagerad berättelse om det expanderade Karlskoga och Karlskoga bergslag, näringar och innevånare under 1900-talets första hälft. Många möten med originella människor skildras med stor värme.

 

Oavgjort i två krig - Finland-Sovjetunionen 1939-1944, av Harry Järv (2018 jan)

Finsk krigshistoria sedd genom den färgstarke Harry Järvs ögon. Järv beskriver detaljerat ett antal operationer i främsta linjen som han själv deltog i. Många av krigsårens förgrundsfigurer och hjältar levandegörs. Boken tar också upp några av de märkliga (oftast osmakliga) efterkrigsdebatter som plågade landet i flera decennier.

 

Flykten från läger 14, av Blaine Harden (2017 sep)

Ännu en beskrivning av hur tunt och skört vårt kulturlager är. Boken skildrar en människas öde i ett genomkorrumperat samhälle, Nordkorea. Berättelsen är jobbig att läsa - så mycket ofattbar ondska som utvecklats och raffinerats sedan 1960-talet i skydd av en kommunistisk diktatur under ledning av "Kim-dynastin". Boken förmedlar också ett hopp om att ondskan kan övervinnas om än inte utan stora utmaningar.

 

Sturarna, Makten, morden, missdåden av Bo Eriksson (2017 sep)

Boken är en berättelse om ett namn och tidevarvet som bärarna av namnet verkade i. Framställningen är anekdotisk och oftast både lättläst och underhållande. Återkommande genealogier, kronologiska hopp, genustrams och redovisningar av ”väder och vind” tynger texten.

 

Stor var Lenin... En massmördare och hans statskupp, av Kjell Albin Abrahamson (2017 aug)

När jag var i 20-årsåldern rasade Vietnamkriget. Jag var intresserad och följde den politiska debatten och särskilt Olof Palmes ageranden via svensk radio/TV och tidningen SDS. USA var Den Store Satan och Nordvietnam var Det Oskuldfulla Lammet. Marx, Lenin och Mao Tse-tung var de ideologiska ledstjärnorna och vänstern (socialdemokrater och kommunister av olika schatteringar) hade ett totalt grepp om nyhetsrapporteringen och samhällsdebatten. "Sanningar" serverades på löpande band och förmedlades till populasen av tjänstvilliga journalister. Ev. andra uppfattningar presenterades alltid som - avvikande. Det hela var ett storartat informationsövergrepp, orkestrerat av en övermodig och tygellös vänsterrörelse. Som ung man kände jag avsky för det kvävande ideologiska mörker som sänktes över mig,

Efter att ha läst "Stor var Lenin..." förstod jag äntligen att min ungdoms dominerande politiska ledarskap och dess anhängare låtit sig inspireras av en sinnessjuk massmördare.

 

Den banala godheten, av Ann Heberlein (2017 aug)

En djupt deprimerande läsning om politiska felbedömningar och tillkortakommanden inom rader av områden, med fokus på konsekvenserna av den okontrollerade invandringen under 2015-16. Det är också en slags uppgörelse med enskilda politikers monumentala okunnighet och ryggradslöshet som gränsar till det obegripliga för ett vanligt skattehjon som mig. Finns det ingen ände på dumheten? I bokens sista del pläderar Ann för en debatt om samhällskontraktet och om svenska värderingar med rader av exempel och förslag. Tänk, om vi skulle kunna få öppna diskussioner om dessa frågor som huvudämne under valåret 2018! Vilken utmaning det skulle vara för våra partiledare!

 

Den fjättrade Prometevs, av Aischylos, i översättning av Isak Herman Solander. (2017 feb)

 

De vilda Vasarna: en våldsam historia, av Herman Lindqvist (2017 jan)

Här får man följa Gustav Eriksson som 1520 flydde för sitt liv genom skogarna i Dalarna till den siste Vasaättlingen, Vladislaus Constantin Vasa som dog 1698, allt skildrat i ett hetsigt tempo på typisk Herman Lindqvistprosa. Underhållande, kanske mest för den historieintresserade.

 

De nya dödssynderna, av Stefan Einhorn (2016 nov)

Enligt den katolska kyrkan är de sju dödssynderna: högmod, vällust, frosseri, girighet, lättja, vrede och avund. Nu har Stefan Einhorn, som lutar sig mot "forskning" enligt någon metod som redovisades i slutet av boken, kartlagt nya (svenska) dödssynder: falskhet, hat, hänsynslöshet, översitteri, trångsynthet, främlingsfientlighet, girighet. Det finns ytterligare ett antal nya dödssynder, från plats 8 och nedåt, s.k. bubblare. Man får även lite hjälp på vägen när man väl insett sitt förändringsbehov.

Boken påminner om den typ av ledarskapslitterertur som var vanlig på 1980- och 90-talen. Jag läste den med stor behållning.

 

Tystnaden, av Shusako Endo (2016 okt)

Historisk roman där händelserna placerats i Japan under första halvan av 1600 då de kristna utsattes för svåra förföljelser. Huvudpersonen är präst och missionär och man får följa honom från ankomsten till Japan, genom förföljelser och lidanden, tills han så småningom blir fängslad och torterad. Genom att trampa på en fumie, avsvärjer han sig sin kristna tro och får en ny tillvaro under annan identitet.

Ingen upplyftande läsning men jag kände mig starkt berörd av huvudpersonens och de kristnas kamp i det "träsk" Japan utgjorde vid tidpunkten för berättelsen.

 

Egenmäktigt förfarande: en roman om kärlek, av Lena Andersson (2016 sep)

En bok om människan Ester Nilsson och hennes obesvarade kärlek till Hugo Rask. Berättelsen interfolieras av långa, kvasifilosofiska utläggningar hit och dit. Kanske kan man få utbyte av boken om man befinner sig i samma belägenhet som någon av huvudpersonerna eller bara gillar kärleksromaner så där i största allmänhet?

 

Turkiets historia, av Ingmar Karlsson (2016 aug)

En tredjedel av boken handlar om tiden före grundandet av republiken. Den sista tredjedelen är nutidshistoria med fokus på 2000-talet. Någonstans där tog mitt intresse slut. Framställningen är lärd, detaljerad, rörig och inte särskilt engagerande. Att framställningen är rörig kan ju möjligen bero på författarens ambition att ge en rättvis bild åt de faktiska förhållandena.

Boken gav mig insikten om varför Turkiet förmodligen aldrig blir en del av Europa.

 

Klanvälde, från stamsamhälle till rättsstat, av Mark S. Weiner (2016 mar)

Eftersom vi i Sverige ständigt låter oss övertygas om vår egen förträfflighet så blir vårt sätt att leva och tänka definitionsmässigt det enda rätta. När vi konfronteras med diamentralt annorlunda synsätt att bygga samhällen, känner vi oss handfallna. Klanvälde är en mycket intressant och omtumlande bok som sätter fingern på vårt samhälles tillkortakommanden i mötet med andra kulturer och faran med att bli alltför upptagen, passiviserad, av sin egen förträfflighet och förmenta överlägsenhet.

 

Rebell, av Robyn Young (f2016 feb)

Historisk roman, del 2 av 3, om Robert Bruce's väg till Skottlands krona i början av 1300-talet. Tidsepok, plats och huvudpersoner är väl valda men framställningen som helhet kändes ganska oengagerad. Ungefär som en modern historiebok.

 

Indiens historia, av Sören Wibeck (2015 dec)

En annorlunda historiebok, skriven för att västerlänningar i någon mån skall förstå Indien. Jag gillade den men kanske mest för att nästan varje sida gav någon kunskap som jag inte inte hade förut och som jag inte ens insett att jag faktiskt behövde. Även bortsett från kunskapsförmedlingen är boken en läsupplevelse!

 

Låt mig få städa klart!, av Kjell Albin Abrahamson (2015 aug)

Om kommunismens och kommunisternas bravader genom tiderna. Det borde vara självklart för alla europeer att kommunismen och nazismen båda är avgrundsideologier och att kommunismen är - om möjligt - ännu mer blodsbesudlad än nazismen. Därför är det helt sjukt att en sådan bok skall behöva skrivas så sent som 2013.

Medan jag läste boken stod det allt klarare för mig varför jag under större delen av mitt vuxna liv känt mig trängd av åsikter och påbud som vare sig jag eller någon annan i min bekantskapskrets delat: vänsterns tolkningsföreträde.

 

Bofors historia 1646 - 1946, av Birger Steckzén.

(Uppehåll mars-nov 2015)

 

Arvet från Bagdad, av Ingmar Karlsson (2014 dec)

Mycket inspirerande läsning om den betydande del av vårt kulturarv som kommer från arabländerna. Författaren har följt den kulturella och vetenskapliga blomstringen i Bagdad under Abbasiderna och hur kunskapen fördes till Europa via al-Andalusia. Vidare hur mullorna lyckades återta initiativet och återföra de troende i religionens mörker.

 

Svensk politik, av Per T Ohlsson (2014 okt)

Omfattande och engagerad framställning av svensk historia från 1800-talets början till nutid (2010). Boken avslutas med ett antal förteckningar och tabeller, t ex Sveriges statsministrar, tvåkammarriksdagens talmän, Folkomrösningar.

Stilen är journalistens på gott och ont - enstaka onödiga värdeomdömen grumlar ibland framställningen. Per T Ohlsson är oftast läsvärd och den här boken utgör inget undantag. Oumbärlig för den som är intresserad av svensk historia.

 

Wolf Hall, av Hilary Mantel (avbröt läsningen 2014 juni)

Historisk roman om Thomas Cromwell i Henrik VIII's tid. Fascinerande personer i en spännande epok borde borga för en stunds intressant läsning. Tyvärr snubblade jag över framställningssättet som jag inte kunde ta till mig. Gav därför upp efter att ha läst 1/5 av boken.

 

Stormaktens sista krig, av Olle Larsson (2014 maj)

Engagerande skildring av en mörk tid för Sverige. Författaren börjar för säkerhets skull med Gustav Vasa för att så småningom komma in på anfallsförbundet mot Sverige och det stora Nordiska krigets utbrott. Ingen tvekan om att Olle Larsson är historielärare!

 

Heligt år, av Peter Halldorf (2014 feb)

En inspirerande vandring genom kyrkoåret skildrad ur ett kristet perspektiv. Den djupare betydelsen av kristna ritualer och handlingar och mycket annat. En källa till inspiration som jag kommer att återvända till.

 

Kärlekens krigare, av Christopher O'Regan (2014 febr)

Historisk berättelse om tiden efter mordet på Gustav III och jakten på hans mördare sett ur ett annorlunda perspektiv. Skickligt framställd berättelse, underhållande och bitvis spännade.

 

Utmaningar för Svenska kyrkans identitet, av Per Pettersson (2014 jan)

Boken ingår som kurslitteratur i Karlskoga Församlings studiecirkel "Kyrkosyn". Författaren ifrågasätter om huvudgudstjänsterna är något som kyrkans medlemmar efterfrågar.

 

101 Historiska myter, av Åke Persson och Thomas Oldrup (2013 nov)

Välskriven och underhållande. Gör upp med några gamla myter, t ex att Karl X Gustav tågade över Stora Bält 1658. Framställningen är lättsam och roande.

 

Tidens tecken, red. Anders Björnsson och Björn Rombach (2013 oktober)

En samling essäer i tidens tecken av svenska akademiker. Gott exempel på dasslitteratur - man kan läsa lite här och där och möjligen bli road för stunden. Läs nå't annat!

 

Kampen om det medeltida Italien - Kejsare och påvar 313 - 1313, av Tore Wretö (2013 oktober)

En lärd och ganska torr skildring av kampen mellan medeltidens dominerande aktörer, påven och kejsaren. Boken är ett myller av namn och händelser och fordrar därmed ett koncentrerat läsande. Sista delen av boken skildrar huvudsakligen hur Dante såg på sin tid (och det vi kallar medeltiden) i Den gudomliga komedin. Detta kapitel är säkert mycket intressant för dem som kan sin Dante och har läst och tillgodogjort sig bokens föregående kapitel och helst några ytterligare böcker i ämnet.

 

Medeltida borgar - maktens hus i Norden, av Martin Hansson (2013 juli)

Genomgång av olika borgar i norden. Borgen som maktens hus och dess funktion i samhället. Rudimentärt om borgens uppbyggnad och dess byggnadselement. Boken ger en bra översikt över borgens historia och funktion. Lättsam och trevlig framställning.

 

Bakom den gyllende fasaden, av Gustaf von Platen (2013 juni)

På bokens omslag står att läsaren erbjuds en "fängslande läsning". Men det är väl mer hr von Platens framställning av historiskt intressanta händelser än av huvudpersonernas göranden och låtanden som jag fängslades av. Gustav V's målmedvetna strävan att hålla landet utanför de båda världskrigen - vilket de facto lyckades - var ny information för mig. Victorias enda förtjänst i livet tycks ha varit att föda en tronarvinge vilket hon lyckades med. I övrigt framställs hon som en samhällsparasit av stora mått. Varför ägnar man så många ord åt en sådan?

 

Kapet av Skåne, av Ingvar Bengtsson (2013 april)

Karl X Gustavs våghalsiga fälttåg över svaga isar och försvenskningen av Skåne - allt ur ett skånskt perspektiv. Mycket läsvärd, åtminstone för oss skåningar!

 

Häxornas försvarare, ett "reportage" av Jan Guillou (2012 dec)

Handlar om häxprocesserna i Europa under 1600-talet och om de "häxprocesser" som alltjämt pågår. Här gör Guillou upp med den institutionella dumheten. En intressant skildring av mänskligt tillkortakommande.

 

Krigarnas och helgonens tid. Västeuropas historia 400-800 e.Kr. av Dick Harrison  (2012 april)

Folkvandringstiden - tiden från romarrikets upplösning fram till vikingatiden, tiden då sagans hjältar och hjältinnor föddes. En rörig men spännande tid av europas historia skildrad med stor entusiasm. Jag höll på med boken i sju månader så den kanske inte var direkt fängslande.

 

Bågens mästare, historisk roman av Conn Iggulden (2012 mars)

Skildrar hur Temudjin samlar slättens stammar, hur han blir gur-khan, Djingis och hur han med hela det mongoliska folket vänder sig mot Jin-riket.

 

Stäppens krigare, historisk roman av Conn Iggulden (2012 feb)

Skildrar den unge Temudjins barndom och tidiga ungdom som son till en stamledare (khan). Hur han och och hans syskon och modern överges i vildmarken och lämnas att dö efter faderns död och hur de lyckades överleva. Såvitt jag känner till det så finns det verklighetsbakgrund till de större händelserna i berättelsen.

 

De vandrande djäknarne, roman av Viktor Rydberg (2012 jan)

Två Växsjögymnasisters upplevelser under en sommar i Småland. Härliga dialoger och betraktelser om livet, ungdomens ogrumlade tro på livet och framtiden påminde mycket om min egen värld och diskussioner med vänner i tjugoårsåldern.

 

Upprorstid, historisk roman av Cecilia Sidenbladh (2012 jan)

Här får vi följa 12-årige Svantes jakt på Gustav Eriksson i Dalarna. En hyfsad beskrivning av hur Gustav tände upprorsgnistan i Dalarna och hur det inledande motståndet mot kung Christian organiserades. Barnbok.

 

Stockholms blodbad, historisk roman av Cecilia Sidenbladh (2012 jan)

Vi får följa den 12-årige Svante till Stockholm, vara med om blodbadet och Svantes flykt från den elake kung Christians soldater. Boken vänder sig till barn.

 

Brobyggarna, roman av Jan Guillou (2012 jan)

Välskriven roman om 3 norska fiskarpojkars öden under 1900-talets första decennier. Underhållande och stundom spännande. Episoderna avlöser varandra i högt tempo.

 

Norstedts Sveriges Historia, 1350-1600 (2011 maj-dec)

Övergången från svensk medeltid till nyare tiden. Ganska seg och stundtals oinspirerad skildring. Trots att jag är mycket intresserad av denna historiska epok tog det mig nästan 7 månader att läsa boken.

 

Gud i Sverige av Göran Hägg (2011 apr-jun)

Lyckades inte ta mig igenom denna bok. Inte för att den var svårläst eller tung på något sätt. Den var helt enkelt inte tillräckligt inspirerande. Störde mig på författarens personliga reflexioner som mest skapade osäkerhet hos mig. I någon framtid griper jag kanske tag i den här boken igen. Ämnet intresserar mig mycket.

 

Kejsaren, Krigets gudar; historisk roman av Conn Iggulden (2011 mars)

4:e och sista delen om Julius Caesar och århundradet före Kristus. Marschen över Rubicon (”tärningen är kastad”), Julius Caesar som statsman, hans vilja att bli diktator, Kleopatra, mordet på Caesar (”även du min Brutus”). Trevlig och lättläst berättelse från en tid fylld av spännande händelser. Översättningen är helt ok. Igguldens författarskap har utvecklats mycket positivt under sviten. Ser verkligen fram mot hans nästa svit!

 

Folkungaträdet; berättelse av Verner von Heidenstam (2011 mars)

Mycket underhållande berättelser från tidig svensk medeltid. Börjar med Folke Filbyter och slutar med Magnus Ladulås.

 

Kejsaren, Svärdens fält; historisk roman av Conn Iggulden (2011 feb)

3:e delen i en svit om 4 böcker om Julius Caesar och århundradet före Kristus. Berättelsen blir bättre och bättre för varje del. Mindre blod och mer vikt på karaktärsstudier. Berättelsen flyter på bra. Boken är stundtals spännande, mer än jag kunde säga de två första delarna. Vardagssvenska i översättningen - helt ok.

 

Kejsaren, Kungars död; historisk roman av Conn Iggulden (2011 jan)

2:a delen i en svit om 4 böcker om Julius Caesar och århundradet före Kristus. Fortfarande mycket blod och frossande i våldsamheter men klart men berättelsen flyter på bättre jämfört första delen. Acceptabel svenska i översättningen.

 

Kejsaren, Roms portar; historisk roman av Conn Iggulden (2010 dec)

1:a delen i en svit om 4 böcker om Julius Caesar och århundradet före Kristus. Mycket blod och frossande i våldsamheter. Bristfällig svenska i översättning.

 

Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann; roman av Jonas Jonasson (2010 nov)

Väl mycket fantasi för min smak.

 

Norstedts Sveriges Historia, 600-1350 (2010 jul)

Mycket intressant framställning av den svenska riksbildningen och vad som föregick denna.

 

Signums svenska kulturhistoria, Frihetstiden (2010 apr)

Intressant läsning, inga särskilda synpunkter.